Gemba Kaizen s.r.o.
Gemba Kaizen s.r.o.

Gemba Kaizen

Gemba Kaizen je způsob života. Slovo Gemba znamená skutečné místo působení a Kaizen je vysvětlováno jako neustálé zlepšování se. Spojením těchto dvou slov se Gemba Kaizen interpretuje jako kontinunální vylepšování vlastních schopností v místě, kde je daná činnost vykonávaná. Neméně podstatnou záležitostí je pro Gemba Kaizen minimalizace zbytečných úkonů, které vedou k úniku lidské energie špatným směrem, což logicky zpomaluje dosažení žádoucích výsledků. Lidé musí sami věřit tomu, že se potřebují zlepšovat a zároveň musí být přesvědčeni, že toto zlepšování je pro ně přirozenou a dlouhodobou cestou. Stejně tak musí kvalitní management vědět, jak má své zaměstnance namotivovat. Gemba Kaizen je jednoduchý a levný způsob jak se neustále posouvat a dosahovat vytyčenych cílů, založený na principech zdravého lidského rozumu.

Komplexní zaměření na celkový rúst každého zaměstnance

Kontinuální zlepšování na všech pracovních pozicích, a to v profesním, sociálním i osobním životě

Jednoduchá a finančně nenáročná analýza aktuální situace

Objevení slabých míst, jejich eliminace až do úplného odstranění a zaměření se na efektivitu a zlepšování

Pevná podpora ze strany vedení

Nastavení srozumitelné a pravidelné komunikace mezi zaměstnanci a vedením, motivace zaměstnanců

Orientace na detail

Jednoduchá podpora drobných zlepšení, která nevyžadují větší finanční investice

od 4 000 Kč / hod
Mystery shopping

Mystery shopping

Uvědomujeme si, že výsledky mystery shopingu vyžadují citlivé zacházení. Na základě naší výsledné zprávy mohou být někteří zaměstnanci povýšeni nebo odměněni, jiní však mohou o své zaměstnání přijít. Nejen z těchto důvodů si zakládáme na pečlivě vypracovaných a hlavně objektivních závěrech. Naši zaměstnanci se denně pohybují v luxusním prostředí, které si žádá dokonalý servis a důkladnou péči o zákazníka. Jejich zkušenosti a

Detailní zpráva o poskytovaných službách

Kromě důkladné slovní analýzy jsme připraveni poskytnout i audio či video nahrávky nebo fotografie

Důkladně proškolení zaměstnanci

Naši zaměstnanci se soustředí na kvalitu služeb, zákaznického servisu

Zlepšení zákaznického servisu

Navhrneme vám kroky pro minimalizaci slabých stránek vaší péče o zákazníky

30 000 Kč
Mystary shopping online

On-line Mystery shopping

V dnešní době jsou webové stránky obvykle prvním kontaktem zákazníka s vaší společností. Kromě celkového designu webu jsou rozhodujícími faktory pro úspěch u zákazníků pravidelně aktualizované informace, jedoduchý proces objednávek a rezervací nebo komunikace se zákaznickou podporou.

Analýza webových stránek

Zkontrolujeme srozumitelnost textů a celkovou přehlednost webu, což tvoří první dojem online nákupu

Jednoduchost nákupního procesu

Online nákupem jednoduše zjistíme, jak pohodlné je to ve vašem online světě

Komunikace se zákazníkem

Požádáme vaší zákaznickou podporu o dodatečné informace, případně je uvedeme do stresové situace.

Detailní zpráva

Po dokončení online mystery shoppingu získáte detailní zprávu o stavu vaších online služeb, která obsahuje 80+ témat

15 000 Kč